Udvikling gennem handel: Her vinder vi alle sammen

Med Savannah-initiativet har Coop bevæget sig ind i et område, som traditionelt har været domineret af NGOer og offentlige organisationer. Bistandsverdenen har igennem de seneste 50-60 år arbejdet med utallige udviklingsprojekter indenfor bl.a. landbrug i Afrika og Asien, alt imens virksomheder har investeret milliarder af kroner i de samme markeder men ud fra nogle andre interesser og tilgange. Måske kunne alle vinde ved at tænke aktiviteterne sammen? Det er i hvert fald grundtanken i Savannah initiativet, der prøver at koble det bedste fra de to verdener. Ved at satse på en profitabel handel ud fra bæredygtige udviklingsprincipper til gavn for producenterne i udviklingslande, Coop som forretning og danske forbrugere, kan vi skabe produkter som gør en forskel for alle.

Sådan her virker det: I stedet for at købe varer gennem det ene lag efter det andet af dyre mellemhandlere, etablerer Coop direkte samarbejde med både NGOer, offentlige myndigheder og med lokale producenter i udviklingslande. I fællesskab arbejder vi for at udvikle en mere ansvarlig og bedre landbrugsdyrkning. Når det lykkedes, kan producenterne levere bedre kvalitet i større mængder og tjene flere penge. Coop kan købe varen lidt billigere, fordi mellemhandlerne ikke skal have deres del, mens de danske forbrugere kan få sporbarhed og bedre kvalitetsprodukter til en lavere pris.

Coop har en række gode erfaringer med udvikling gennem handel fra tre storstilede projekter i Kenya, Ghana og Namibia og arbejder nu konkret med et kafferisteri i Kenya. Læs mere her.