Bedste kakaokvalitet til danske forbrugere og forbedret skolegang til ghanesiske børn

Introduktion og baggrund

Sammen med Elfenbenskysten er Ghana verdens største eksportør af kakaobønner. I 2007 begyndte Toms at investere i at udvikle den ghanesiske kakaoindustri sammen med NGO’en IBIS og Danida. Målet var både at sikre den bedste kvalitet af chokoladen og at forbedre levevilkårene for bønderne. Partnerskabet har opnået flotte resultater og bl.a. forbedret skolegangen for 24.000 børn i kakaodistrikterne – og dermed også bekæmpet børnearbejde. I 2013 blev Coop en del af partnerskabet. Vi har bidraget til udviklingsarbejdet og solgt chokoladen under Savannah-mærket.

Aktiviteter

1. Forbedring af kakaobøndernes produktivitet ved at forbedre både høstmetoderne og kakaotræernes frugtbarhed 
2. Forbedring af kvinders arbejdsforhold og ejerskabsvilkår i kakaoindustrien
3. Træning af skolelærere og ledere samt udvikling af børnebeskyttelsesprogrammer for at få børnene tilbage i skolerne
4. Etablering af brønde, så børn og kvinder skal bruge mindre tid på at hente vand

Udfordringer

• At opretholde kommunikation på tværs af kulturer og geografiske distancer
• At sikre kvinders rettigheder og forbedre deres levevilkår

Resultater

12 % flere børn i skolealderen kommer nu i skole

8429 børn har fået gavn af den forbedrede skolegang

135 lærere fra 30 lokalområder er blevet efteruddannet

30 komiteer, som skal beskytte børn mod børnearbejde, er etableret

Alle 5025 kakaobønder, der leverer kakao til Toms, har fået træning i bedre dyrkningsmetoder

3299 kakaobrug er blevet kortlagt, så bønderne nu ved, hvor deres brug starter og slutter

10 kakaobrug fungerer nu som efteruddannelsessteder for andre kakaobønder