Salg af sprøde grøntsager fra Kenya styrker lokale bønders levevilkår

Introduktion og baggrund

Coop, CARE og den kenyanske grøntsagsproducent Sunripe indgik i 2011 et samarbejde om at udvikle Coops handel med kenyanske grøntsager. Formålet med samarbejdet var både at skabe udvikling gennem handel og at sikre danske forbrugere kvalitetsgrøntsager. Partnerskabet har ligeledes haft til formål at nedbryde de kenyanske småbønders barrierer mod at levere grøntsager til Coop og andre aftagere på de nationale og globale markeder.

Aktiviteter

1. Bedre organisering af bønderne for at styrke deres handelsrelationer og leverancestabilitet 
2. Landbrugstræning til bønderne for at øge kvalitet og reducere spild i varekæden
3. Træning i pesticidhåndtering og mere miljøvenlige landbrugsproduktionsmetoder
4. Diversificering af bøndernes produktion for at reducere sårbarhed overfor klima- og markedsprisudsving
5. Styrkelse af bøndernes adgang til lån til investering i, udvikling af landbrugsproduktionen
6. Bedre løn, kontrakt og arbejdsforhold i værdikæden
7. Forskellige kommunikations- og markedsføringstiltag i Danmark med det formål at øge forståelsen blandt forbrugere omkring produkter og landbrugsforhold i Afrika

Udfordringer

• Blandt udfordringerne er vand- og jordkonflikter, et højt affaldsniveau, pesticidrester, varierende råvarekvalitet samt ustabil og begrænset forsyning. For at håndtere alle disse udfordringer gør vi konstant nye tiltag – med rettidig omhu.

Resultater

Mindst 500 bønder er blevet trænet i en mere bæredygtig og miljøvenlig produktion

Bønderne har øget deres indtjening med mere end 30 %

500 småbønder er i stand til at producere på konkurrencedygtige vilkår

Mindst 3200 bønder har fået adgang til lån – og har i alt opsparet over 300.000 kroner danske kroner

31.800 mennesker har fået bedre levevilkår gennem projektindsatsen

Der er skabt flere end 250 jobs i tilknytning til produktionen