Højeste oksekødskvalitet fra Namibia giver lokalbefolkingen en højere levestandard

Introduktion

Coops kunder har igennem de seneste 3 år kunnet købe oksekød af højeste kvalitet fra Namibia. Det har hjulpet 15.240 mennesker til en højere levestandard. I 2012 iværksatte Coop et initiativ for at styrke kvægavlsmetoderne i Namibia. Målet var både at sikre adgang til høj kvalitet af oksekød for danske forbrugere og at styrke lokale kvægavleres indkomst og levevilkår. Coop har samarbejdet med NGO'en Solidaridad og fonden for det lokale kooperativ Meatco med et mål om at gøre 2400 mindre namibiske kvægfarmere mere konkurrencedygtige. Kvægavlerne bor på et område på omkring 800.000 hektarer, et område på størrelse med Sjælland. Mange kvægavlere tjener ikke nok penge på deres kvægdrift, men har kun kvæg til eget brug og lokale markeder. Hvor Argentina, Brasilien og Australien har en kæmpe kvægindustri og leverer oksekød i højeste kvalitet, har Namibia et tilsvarende stort, men uforløst potentiale. I vores partnerskab er vi gået ind for at styrke mulighederne i det lokale kooperativ Meatco og hermed deres kvægfarmere for at sikre højere produktionsstandarder, levevilkår og fødevarekvalitet.

Aktiviteter

1. Forbedring af kvægavlernes kompetencer og forståelse af dyrevelfærd og foderbehov
2. Forbedring af vandinfrastrukturen i landdistrikter
3. Forbedring af kvaliteten af kødet gennem avling af nye racer og bedre slagterimetoder
4. Fokus på at styrke salgs-forbindelser og -kanaler mellem kvægavlere, Meatco, Coop og andre aftagere

Udfordringer

• Klimaudfordringer, vandmangel og tørke gør det svært at sikre holdbare levestandarder og bedre arbejdsforhold for de lokale kvægavlere.
• Store geografiske distancer gør det svært at nå ud til de forskellige kvægavlere.

Resultater

2.080 mennesker i indsatsområderne har modtaget undervisning i kvægopdræt og husdyravl

350 landmænd har modtaget undervisning i internationalt salg og markedsføring

Omkring 15.240 familiemedlemmer til kvægavlerne har nydt godt af projektet gennem højere indkomst i husstanden

De trænede kvægavlere har i projektperioden solgt i alt 4.724 stykker kvæg til et estimeret beløb på 12 mio. danske kroner